כל החומרים בבלוג עומדים לרשותך בחינם. הם מסודרים לפי נושאים בתפריט מימין, כדאי לגלול מלמעלה למטה על מנת לראות את כל האפשרויות

יום רביעי, 29 במאי 2024

הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם (!)

 אני עדיין לא לגמרי קולטת שאני כותבת את זה: 

היום, 29/5/24, הוגשה למליאה הצעת חוק הגישה לתוכן דיגיטלי לאחר פטירתו של אדם
הגדרות: 

1. "שירות תוכן דיגיטלי" – שירות מקוון שנועד או שמשמש בעיקרו לשיתוף, להפצה, לשמירה או לאחסון של תוכן אישי;

"תוכן אישי" – תוכן שמשתמש בשירות יצר, ערך או שמר ונמצא בחשבונו.

קביעת מדיניות ומתן גישה לתוכן אישי לאחר פטירתו של אדם: 

2 א. ספק הנותן או מציע שירות תוכן דיגיטלי יקבע ויפרסם כללים לעניין אופן הטיפול בתוכן אישי ואפשרות הגישה אליו לאחר פטירת משתמש בשירות או אם נבצר ממשתמש בשירות לגשת לתוכן האישי שלו; הכללים יפורסמו באופן בהיר ונגיש ובשפה שבה ניתן השירות. 

2. ב. 1. בכללים כאמור בסעיף קטן א' יקבע ספק השירות הוראות שיאפשרו למשתמש להחליט כי לאחר פטירתו, או אם נבצר ממנו לגשת לתוכן האישי שלו, אדם אחר יהיה רשאי לקבל גישה לתוכן האישי שלו הנמצא ברשות הספק, כולו או חלקו, או להחליט כי לא תינתן גישה לתוכן האישי שלו לאדם אחר, ורשאי הספק לקבוע כי לחלק מהתוכן כאמור לא תינתן גישה. 

2. ב. 2. החובה לקבוע הוראות כאמור בפסקה 1 לא תחול על שירות לתקשורת בין-אישית

2 ג. ספק שירות ישוב ויידע את המשתמש בדבר הכללים שקבע לפי סעיף זה ועל בחירתו של המשתמש לפי סעיף קטן ב' מזמן לזמן. 

2 ד. הוראות חוק זה יחולו על ספק שירות בישראל או מחוצה לה כשהוא נותן או מציע שירות תוכן דיגיטלי, אם הוא מכוון את פעילותו למשתמשים בישראל; לעניין זה, יראו ספק שירות כמי שמכוון את פעילותו למשתמשים בישראל בין השאר אם הוא פונה ללקוחות בשפה העברית, מציע את שירותיו במטבע ישראלי או פועל לשם פרסום, שיווק או קידום שירותיו בישראל, לרבות באמצעות אחר. 


שאר הסעיפים / תתי הסעיפים פחות מעניינים ולכן איני מצטטת אותם פה כרגע. 

אני עוד מפחדת לקוות, כי בפעמיים הקודמות (2014, 2017) לא יצא מזה שום דבר - אולי, אולי, הפעם זה יקרה. "אז מה אני מציעה? 
שכל חשבון מקוון שמצריך מאיתנו שם משתמש וסיסמה כדי להיכנס אליו, גם ישאל אותנו מה אנחנו רוצים שיקרה עם החשבון הזה לאחר מותנו". 

  

דבר אחד שלא ידעתי לומר ב-2017 וכן ידעתי לומר ב-2024, ואני גאה בכך שהתווסף לנוסח הצעת החוק, הוא נושא הנבצרות: לאחר שמשפחתי חוותה על בשרה, לצערנו העצום, את מחלת הדמנציה של אבא שלי, אנחנו יודעים שאדם לא צריך למות כדי לא להיות מסוגל להיכנס לחשבונות הדיגיטליים של עצמו. 

מי שרוצה לקרוא את כל מה שאמרתי בדיון ב-21/5/24, מוזמן/ת (בקרוב יעלה גם הוידאו, אני מקווה). 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

//